farisi

fa.ri.si
Nomina (kata benda) penganut aliran agama Yahudi zaman dahulu yang terkenal sangat fanatik pada ajaran agama dan tradisi mereka